Geschillen in het MKB

Conflicten met een klant, leverancier of personeelslid. Veel ondernemers krijgen er mee te maken. De overheid wil graag een goed en toegankelijk rechtssysteem voor bedrijven. Het WODC onderzocht daarom 1) hoe vaak ondernemers conflicten hebben gehad in het afgelopen jaar, 2) hoe deze zijn aangepakt en afgelopen, 3) welke problemen zich hebben voorgedaan in het aanpakken van conflicten, 4) welke dienstverleners en (buiten)gerechtelijke instanties zijn ingeschakeld, 5) hoe tevreden ondernemers hierover zijn. Aan het onderzoek deden 1.697 MKB-bedrijven tot tien werkzame personen mee.

Muis icon Klik op de iconen voor meer informatie